Ulla Hau

Besöksmål 2 juli 2021 15:36

Naturreservatet Ulla Hau är ett stort flygsandsfält beläget på Avanäset, Fårö.

Ulla Hau är sedan många år ett skyddat naturreservat. Det finns två vandringsleder med olika längd genom naturreservatet.

Vid snöläge på vintern är Ulla Hau utmärkt för pulkaåkning!