Fåröfärjan

Fåröfärjan går mellan Fårösund på Gotland och Broa på Fårö. Trafiken drivs av Trafikverket och är avgiftsfri. Avgångstiderna i turlistan gäller från Fårösund. Färjan återvänder omedelbart efter lossning och lastning från Fårö.

De färjeturer som är markerade med ett A i tidtabellen måste beställas. Kallelse av färja får göras tidigast 10 minuter före turens ordinarie avgång. Ring direkt till Fårösundsleden 0771-65 65 65, begär "personal" och sedan "Fåröleden". Man kopplas då till någon av färjepersonalen.

Turer som fordrar kallelse är särskilt utmärkta i tidtabellen. Om färjan inte kallats, ställs turen in.

Se tidtabellen