Ansvarig utgivare och kontakt

Kontaktuppgifter!

Ansvarig utgivare för gotlandjustnu.se
Mats Pettersson - mats.pettersson@gotlandsmedia.se

Redaktör för gotlandjustnu.se:
Simon Frid - simon.frid@gotlandsmedia.se

Du kan alltid vända dig till oss på tidningen och lämna tips. Om du inte vill lämna ut ditt namn går det bra att vara anonym.

Vad innebär meddelarskyddet?

Meddelarskydd är ett skydd mot röjande eller efterforskning av uppgiftslämnarens identitet. Skyddet ges enligt tryckfrihetsförordningen