Nantens stuga och kök

Besöksmål 2 juli 2021 15:17

Ferdinand Pettersson, kallad Nanten, var mjölnare i kvarnen vid Butleks på Fårö och bodde i en liten stuga i närheten. Både stugan och kvarnen har bevarats och återuppbyggts av Fårö Hembygdsförening.

Ferdinand Pettersson, kallad Nanten, var mjölnare i kvarnen vid Butleks på Fårö och bodde i närheten i den lilla stugan på 30 kvadratmeter. Det sägs att Nanten var hörselskadad, men det berättas att han i någon mån kunde höra och även tala. Dagboksanteckningar som Nanten efterlämnat visar att han kunde uttrycka sig bra i skrift. Mjölnarjobbet klarade han fint även om inkomsterna inte var lysande.

Nantens kvarn och stuga har bevarats och återuppbyggts av Fårö Hembygdsförening.

Så jobbar vi med nyheter