Lillugnsrev

Besöksmål 7 juli 2021 15:20

Vid Lillugnsrev anlades en kalkugn 1658 och man kan ännu se spåren av Lillugnen strax nedanför Lotsbacken i Slite. Strax utanför kan man se ön Enholmen.

På Slite backe finns det dessutom ännu bevarade skyttegravar från första världskriget.  Driften av Lillugnen lades ner på 1870-talet och en del av byggnadsmaterialet användes troligen i skyttevärnet som anlades under första världskriget. När platsen röjts från sly har de värn som funnits i terrängen gjorts synliga. Här hade även Vitaliebröderna sitt fäste under 1300-talet.

Så jobbar vi med nyheter