Gotlands Försvarsmuseum

Besöksmål 7 juli 2021 15:51

Gotlands Försvarsmuseum som invigdes 2009 innehåller en mängd historiska föremål med anknytning till krig och försvar.

Museet färdigställdes 2008-09 och invigdes 11 juli 2009. Platsen var tidigare en förrådplats och museets nuvarande huvudbyggnad var då ett sädesmagasin.

Stora delar av museets samlingar och föremål flyttades från dåvarande förbandsmuseum på Visborgsslätt i Visby. Där låg förbanden P 18 (I 27, I 18) och på på senare tid även A 7 och Lv 2. Museets flygutställning tillkom 2011 och 2014 flyttade KA 3 museum i Fårösund till Tingstäde. De två sistnämnda utgör museets del Fyg & Marin och finns i Skans IV.

Gotlands Försvarsmuseum visar Gotlands försvarshistoria för armé, flyg och marin från forntid till nutid. Museets huvuddel finns i centrala Tingstäde i fyra byggnader med arméföremål. Här finns en huvudbyggnad i tre våningar, understödshus, fälthus och stridsfordonshus. Dessutom specialutställningar, café, restaurang och butik, lekplats och info-plats.

Museets andra del, Flyg & Marin, har tre byggnader, två pjäsparker samt minutställnig utomhus. Här visas bland annat stridsflyg, helikoptrar, testanläggning för system 37 Viggen, J 35 Draken i beredskapsläge, fast och rörligt kustartilleri, luftvärn och fjärr- och sensorstyrda minor. Flyg & Marin finns 1,8 km söder om Tingstäde.

Båda platserna är skyltade från väg 148.

Läs mer:
100 år av flyghistoria i Tingstäde
Gotlands Försvarsmuseums hemsida

Så jobbar vi med nyheter