Gnisvärds kapell

Besöksmål 16 juli 2021 11:24

Gnisvärds kapell, även kallad Strandkyrkan i Gnisvärd, ligger i utkanten av Gnisvärds fiskeläge.

Enligt historieskrivaren Hilding Nilsson påbörjandes bygget av den nuvarande strandkyrkan 1838, som ersättning för en tidigare kyrka av trä som var i mycket dåligt skick. Vindflöjeln på kyrktaket har dock årtalet 1832. Flöjeln skänktes av en skeppare som tvingades vars skuta havererade utanför Visby i en hård storm. Utanför Gnisvärd upptäcktes skutan av fiskarna som lyckades borda den och rädda besättningen i land.

Källa: Gnisvärd enligt Hilding Nilssons historietolkning

Så jobbar vi med nyheter