Gamla Hamn

Besöksmål 2 juli 2021 13:49

I naturreservatet Gamla hamn finns Fårös mest berömda rauk, "Kaffepannan" eller "Hunden".

Här finns även en medeltida hamn och resterna av S:t Olofs kyrka.

På klapperstensstranden innanför reservatet ligger ett 15-tal gravar som sannolikt är från vikingatid. Strax sydost om gravfältet, innanför skogsbrynet, ligger resterna av en liten kyrka med omgivande kyrkogård. Den brukar kallas S:t Olofs kyrka, och sätts i samband med Olof den heliges besök på Gotland i början av 1000-talet. Norr om S:t Olofs kyrka ligger en mindre vattensamling som under vikingatid och tidig medeltid utgjorde en hamn ("Gamla hamn"). Öppningen, som troligen vette mot norr, har dock sedan länge slutits till av landhöjning och kraftiga stormar.

Så jobbar vi med nyheter