Flundreviken

Besöksmål 9 juli 2021 16:08

Flundreviken ligger strax norr om Visby, mellan Gustavsvik och Snäck.

Flundreviken är en av Visbys småbåtshamnar, populär bland gotländska fritidsfiskare och båtägare.

Så jobbar vi med nyheter