Bästeträsk

Besöksmål 5 juli 2021 15:18

Bästeträsk är ett av Gotlands största naturreservat, och planer finns även på att sjön med omnejd ska bli nationalpark. Själva sjön är Gotlands största insjö.


Bästeträsk är ett av Gotlands största naturreservat, och planer finns även på att sjön med omnejd ska bli nationalpark. Själva sjön är Gotlands största insjö. I sjön finns två öar där flera hundra par ejdrar häckar varje år. Inom naturreservatet ryms också Hässleänget, där betesdjur släpptes ut redan under järnåldern, och Burgbackar, ett 2,5 kilometer långt klapperstensfält.

Så jobbar vi med nyheter