Anga kyrka

Besöksmål 8 juli 2021 10:51

Anga kyrka är en av de gotländska medeltida kyrkor som har kvar sin romanska form och invändigt är här en av öns bäst bevarade medeltida kyrkointeriörer.

Kyrkan byggdes under 1200-talets förra hälft. Invändigt finns målningar signerade Halvard från 1200-talets slut samt målningar från 1400-talet av "Passionsmästaren".

I altarabsiden finns ett altarskåp från 1300-talet och i korvalvet ett triumfkrucifix från 1400-talet. I en runinskrift på långhusets norra vägg finns namn på de bönder som gjorde dagsverken under kyrkobygget.

År 1717 härjades kyrkan av ryska trupper varvid inredning slogs sönder.

Källa: Svenska kyrkan

Så jobbar vi med nyheter