Aner vattenkvarn

Besöksmål 5 juli 2021 13:40

Aner vattenkvarn byggdes i slutet av 1800-talet och är en av få bevarade och restaurerade gamla gotländska kvarnar.

Kvarnen drivs med vattenkraft från Anerån och för att säkra vattenflödet har en damm byggts. Kvarnen var i drift till mitten av 40-talet.

Hembygdsföreningen har restaurerat kvarnen och ersatt det gamla hjulet med ett nytt. Förutsatt att det finns tillräckligt mycket vatten i den intilliggande dammen mals här fortfarande mjöl ett par gånger per år.

Kvarnen går att besöka när som helst, året om.

Så jobbar vi med nyheter