Alvena lindaräng

Besöksmål 9 juli 2021 14:42

Alvena lindaräng i Vallstena, ett av de största ängena på Gotland, bjuder både på vacker natur och spännande historia.

Här finns bland annat öns största bestånd av lind, ett rikt fågelliv och gott om orkidéer som johannesnycklar och nattviol.

Vid Alvena fanns under järnålder en stor by, Långbyn. Delar av den ligger i det som idag är änget: tre husgrunder, en förhistorisk väg och ett antal stensträngar. 

Läs mer om Alvena lindaräng

Så jobbar vi med nyheter