Alskog kyrka

Besöksmål 8 juli 2021 10:44

Alskogs kyrkas äldsta del - långhuset - är från tidigt 1200-tal.Tornet tillkom i mitten av 1200-talet.

Omkring år 1300 byggdes i gotisk stil det nuvarnade koretoch sakristian. Sydportalen med gamla kapitälskulpturer, stigluckan i öster, triumfkrucifixet från 1200-talet har sannolikt tillhört den gamla kyrkan.

Altartavlan från 1759 är gjord av snickaren Johan Dunderhakeoch målaren Magnus Möller.

Dopfunten från tidigt 1200-tal med bilder ur Jesu barndomshistoria.

Källa: Svenska kyrkan

Så jobbar vi med nyheter