De vill satsa på ett nytt hotell i inre hamnen

Såhär skulle det kunna se ut på Hamnplan 5 i framtiden.
Såhär skulle det kunna se ut på Hamnplan 5 i framtiden.

Det kan komma att bli stora förändringar för fastigheterna på Hamnplan 5 i Visby. Familjen Stendahls dröm är att bygga ett nytt hotell och en restaurang.

Visby 7 juni 2021 11:04

I helgen lämnade fastighetsägaren Anton Stendahl och hans familj in en ansökan om planbesked för Hamnplan 5, fastigheterna Visby trafiken 21 och 23, och familjens förhoppning är att bygga ett nytt hotell på platsen.

– Vi har gått med de här tankarna länge. Det är först nu som vi haft lite tid på oss att ta fram planerna och nu vill se om det är möjligt. Vi tror att det kan bli en väldigt bra sak för hamnen i sin helhet och vi tycker att det synkroniserar väl med Region Gotlands framtidsvision för inre hamnen, säger Anton Stendahl. 

I den nuvarande idéskissen som skickats in är det tänkt att de två kulturhistoriskt viktiga byggnaderna, bulhuset och den gula byggnaden, ska finnas kvar och lyftas fram ytterligare. 

Deras vision är att bygga ett boutiquehotell med 40 till 45 rum, med en restaurang och samtidigt ha kvar butikslokalerna. Den prisbelönta arkitekten Andreas Forsberg är den som tagit fram idéskisserna. 

– Hela tanken med vår idé är att framhäver de här två byggnaderna som finns i dag och att man river de tillbyggnader som skett under de senaste 25 åren. Vi tänker oss i så fall tre nya byggnader på platsen, säger Anton Stendahl.

Har ni haft några möten med regionen under processens gång? 

– Ja, vi har pratat med dem om hur vi kan utveckla fastigheterna och hur de ställer sig till volym och utseende. Nu är jag väldigt spänd på hur de kommer se på våra planer. Jag vill även poängtera att det här är en idé om hur det kan se ut, man ska inte stirra sig blind på fönster och fasad. Det kan ändras allt efter som, säger Anton Stendahl.

Stadsarkitekten Christian Hegardt säger att det är upp till miljö- och byggnämnden att fatta beslut kring vad som är möjligt framåt. 

– Det finns i dag ingen byggrätt inom nuvarande detaljplan. Nu får man ta ställning till om det är möjligt att göra det här framåt och om nämnden kan göra en planändring, säger han och fortsätter:

– Hela utvecklingen kring inre hamnen kommer påverka stadsiluetten av Visby och då är det viktigt i kommande planarbeten att se vad stadsbilden tål.

Fastigheten har under många år ägts av familjen Stendahls ägo. Anton säger att det känns roligt att nu få möjlighet att utveckla lokalerna ytterligare.

– Det är ett stort ansvar, samtidigt är jag hedrad och väldigt glad över att få det här förtroendet och driva det vidare. Vi är väldigt nöjda med hur det är i dag. Men vi hoppas kunna utveckla fastigheterna ännu mer.