Så vill DBW utveckla Paviljonsplan i Visby innerstad

Restaurang/café men även bostäder ingår när DBW:s planer på nybyggnation på Paviljongsplan åter skjuter fart.

Restaurang & catering 15 maj 2021 08:00

Sällskapet DBW, som är markägare, har nu till miljö- och byggnämnden skickat in en ansökan om förhandsbesked angående byggrättens omfattning på fastigheten Visby Kräklan 9. Där vill sällskapet inrymma café/restaurang, bostäder (hyresrätter), utställningslokal och kontor. 

Byggnadens största byggnadsarea är i dag 985 kvadratmeter i tre plan med en totalhöjd om 17 meter. Och tomten är på Paviljongsplan, belägen omedelbart norr om Botaniska trädgården. På platsen låg den klassiska DBW:s paviljong, den stora restaurangbyggnad som brann ner 1951. 

– Detaljplanen anger inga exakta byggrätter, vad tål platsen, det vill vi att byggnämnden prövar. Till grund för detta har jag och Dan Carlsson utarbetat en kulturmiljöanalys, framhåller Lars W Grönberg, arkitekt och tidigare bland annat ordförande i DBW.

– Huvudmålet är att det blir en modern paviljong. Med restaurang men även bostäder för att få en byggnad som kan gå runt. 

I dag fungerar den till stor del grusade marken i området som en parkeringsplats för bussar sommartid och som upplag för jord etc.för arbeten inom trädgården. 

– Vi vill få ordning på upplagsgården, det ser ut som en skräpgård, och även på bussarna. Det är privat mark så egentligen har vi inte någon skyldighet att upplåta den till parkering, konstaterar Lars W Grönberg. 

Medeltidsmarknaden och midsommarfirandet berörs inte, dessa försiggår främst på det norr om Pavplan belägna Gotlandsänget.  

Uppdraget nu härrör från en motion i sällskapet varefter en kommitté tillsattes. Det är inte första gången genom åren som DBW diskuterat byggprojekt i området. Lars W Grönberg har varit med flera gånger tidigare.

– När det kommit till beslut har det varit tveksamheter ur ekonomisk synpunkt. Men sällskapets aktieportfölj bara växer, vi i kommittén tycker det är rimligt att sälja en del av våra värdepapper för att finansiera en del. 

Nästa steg, om sällskapet vill gå vidare med planerna, är att gå till olika arkitektkontor och be dem utarbeta skisser om vad som är tänkbart.

– Tre till fem arkitektkontor är lämpligt så att det blir någonting att suga på. Men det handlar inte om någon tävling, var och en betalas och sedan kan olika förslag användas. 

I dagsläget har DBW inga sammankomster, varför styrelsen fått en stärkt roll.

– Men ska vi gå vidare med något med större kostnader måste sällskapet sammankallas, framhåller Lars W Grönberg.