Besök Norsholmen på Fårö

En vandringstur runt Norsholmen på Fårö är en speciell upplevelse.

Besöksmål 8 september 2021 08:33

Det råder en alldeles speciell atmosfär bland betande lamm och tjurar, med havet runt om, vinden som sällan stillnar i det öppna landskapet, fåglarna och den majestätiska siluetten av betong och sten i sydöst.

Och för den som tar sig ända fram till yttersta udden väntar ytterligare en upplevelse; de rostiga resterna av skeppet Fortuna som förliste här i oktober 1969, och som för varje år försvinner alltmer i havet.

För fågelintresserade är halvön känd som en bra lokal att studera sträckande och rastande fåglar. Under våren passerar bland annat stora mängder sjöfåglar och vadare. För botanikintresserade finns också ett flertal intressanta växter att se på, bland annat Gotlands enda förekomst av dvärglåsbräken.

Och sist, men inte minst, är Norsholmen en kulturupplevelse, med sina rester från en kortvarig industriell epok under nittonhundratalets första del. År 1916 startade Gotlands Fårö Kalkaktiebolag kalkbrytning här, ett storstilat projekt med järnväg från stenbrottet till utlastningsanordning i betong och en utskeppningshamn. Men det blev en kortvarig industriepok. Kalkstenen var av alldeles för dålig kvalitet och verksamheten lades ner 1918, efter bara tre år. Kvar finns nu, snart hundra år senare, ett högt betongfundament och tre stora stenhögar som tre pyramidliknande minnesmärken från en misslyckad industrisatsning.

Motordrivna fordon är förbjudna inom området året runt. Enklast parkerar man vid Ekeviken eller Sjöräddningsmuseet och vandrar längs stranden. Norsholmen är ett fågelskyddsområde och 15 mars-15 juli är det förbjudet att röra sig utanför de vägar som markerats på skyltar.