Tjaukle

Besöksmål 16 juli 2021 11:28

Tjaukle i Viklau är ett vackert och naturskönt område som inger stort lugn.

Här finns stora grönytor, gott om blåsippor och vitsippor på våren och en fin å som flyter genom området. 

Det är inte helt enkelt att hitta till Tjaukle och kanske bidrar det svårtillgängliga läget till den lite mystiska känslan som infinner sig när man bromsar in vid målet: en parkering vid en liten bro. En informationsskylt talar till besökaren som ett meddelande på en post-it-lapp till en vän: "Hoppas att du får en trevlig stund, och en fin naturupplevelse här vid ån!" Det är privat mark, men alla är välkomna att besöka den natursköna platsen.

Tjaukle finner du inne i skogen en kilometer söder om Viklau kyrka. Vägen leder dit från socknarna Viklau, Vänge och Väte, men inga skyltar ger ledtrådar till när det är dags att köra in på den smala grusvägen, så att följa en gps rekommenderas.

Tjaukle är en plats för avkoppling i rofylld miljö. I juni blommar orkidéerna i markerna. Ån ringlar sig spegelblankt genom grönskan och fåglarna sjunger bland gran, tall och björk. Den har inte grävts om eller rätats ut, utan får finna sin egen väg genom landskapet. Under delar av sommarhalvåret går kor och kalvar här på ängarna och betar. Det är en perfekt plats för en picknick i det gröna och här finns flera bänkar och bord att slå sig ner vid intill ån.

Så jobbar vi med nyheter