Sundre kyrka

Besöksmål 15 juli 2021 14:04

Sundre kyrka, byggd på 1200-talet, är Gotlands sydligast belägna kyrka.

Intill kyrkan ligger ruinen av ett kastal från 1100-talet, som sägs ha belägrats av danskarna när de intog Gotland 1361.

Så jobbar vi med nyheter