Strömmaån med Lillrone övre kvarn

Besöksmål 9 juli 2021 14:39

Längs med Strömmaån i socknarna Stånga och Lye finns en fin 3 km lång natur- och kulturled.

Här kan man också besöka Lillrone övre kvarn, byggd kring sekelskiftet 1600-1700.

Så jobbar vi med nyheter