Strandridaregården Kyllaj

Besöksmål 6 juli 2021 14:22

Strandridaregården Kyllaj i Hellvi byggdes på 1730-talet av den legendariske kalkpatronen och strandridaren Johan Ahlbom.

Mangårdsbyggnad, brygghus, drängstuga och ladugård är bevarat än i dag. Johan Ahlbom gifte sig 1726 med en av socknens rikaste döttrar och blev därigenom ägare till ett flertal av kalkugnarna på norra Gotland och en mycket förmögen man och kalkpatron.

Gården är sedan 2014 i privat ägo.

Så jobbar vi med nyheter