Storsund naturreservat

Besöksmål 9 juli 2021 13:52

Storsund ligger i Gothem och är ett grunt, drygt 30 kvadratmeter stort naturreservat.

En del av sjön täcks av vida agfält. Storsund har ett rikt fågelliv, med bland annat Gotlands största koloni av gråhäger, trana, skedand, grågås och sothöna.

Bäst överblick över Storsund och det rika fågellivet har man från fågeltornet dit man tar sig via behändiga trätrallar som byggts över myrmarkerna.  Stora vass- och agbestånd omger Storsund, och här växer bland annat flera orkidéarter, som spindelblomster, ängs- och sumpnycklar och purpurknipprot.

Fågeltornet vid Storsund är sedan våren 2016 helt nyrestaurerat.

Så jobbar vi med nyheter