S:t Olofsholm & Ytterholmen

Besöksmål 6 juli 2021 14:16

På S:t Olofsholm i Hellvi finns mycket att se, så som ett vackert raukområde med utsikt mot ön Ytterholmen, en restaurerad kvarn och ett kapell som bland annat är en populär plats för vigslar.

Enligt Gutasagan skall Norges kung Olof Haraldson (Olof den Helige) under en resa till Ryssland år 1029 ha landstigit vid S:t Olofsholm (som då hette Akergarn) och i samband därmed kristnat Gotland. Uppe på höjden finns resterna efter ett kapell, S:t Olofs kapell, från medeltiden. Den västra delen av kapellruinen ingår nu som tre väggar i ett på 1800-talet iordningställt magasin. Nordost om kapellet står ett minneskors rest på Olofsdagen, den 29 juli, 1959.

Källa: Länsstyrelsen på Gotland

Så jobbar vi med nyheter