Södertorg

Besöksmål 14 juli 2021 14:05

I innerstadens sydostliga hörn ligger Södertorg och Söderport.

Söderport var förr den naturliga vägen in till Visby för den som kom resande på landsvägen från södra Gotland.

Så jobbar vi med nyheter