Södertorg

Besöksmål 14 juli 2021 14:05

I innerstadens sydostliga hörn ligger Södertorg och Söderport.

Söderport var förr den naturliga vägen in till Visby för den som kom resande på landsvägen från södra Gotland.