Rings

Besöksmål 6 juli 2021 14:06

Vid Rings i Hejnum finns fyra stycken husgrunder från 200-300-talet e. Kr.

På de kraftiga stengrunderna har det vilat höga tak som stöttades från golvet av två rader stolpar.

Som taktäckning användes torv, vass eller ag. Man gick oftast in från gaveln i huset och mitt på golvet fanns en eller flera härdar. Det största huset var nästan 40 meter långt och hade två rum.

Människorna bodde troligen i den norra delen av huset eftersom det påträffats många saker utspridda på jordgolvet vid en arkeologisk undersökning.

Det hittades bland annat lerkärl, nycklar, smycken, brynen och malstenar. Vid gården fanns flera stenhägnader och en fägata som höll djuren borta från åkermarken.

Källa: Länstyrelsen, Gotlands län

Så jobbar vi med nyheter