Oljepumpen i Rute

Besöksmål 7 juli 2021 15:10

I slutet av 1970-talet etablerads oljepumpen vid Risungs i Rute som nu står kvar som byggnadsminne.

Oljan hade bra kvalitet, men utvinningen blev för liten och 14 år senare avvecklades verksamheten. Sammanlagt utvanns 100 000 kubikmeter olja på Gotland under den perioden. Oljepumpen är den enda fullständigt bevarade i Sverige och har förklarats som byggnadsminne.

Så jobbar vi med nyheter