Nätbodar fiskeläge

Besöksmål 15 juli 2021 11:40

Nätbodar är ett av många fina små fiskelägen i När socken. Här förvarade de boende i östra delen av socknen sina redskap för strandnära fiske.

De flesta av bodarna är av modernare snitt och inte unika i sig, men det är en rofylld plats omgiven av blommande strandängar, betande djur och med ett rikt sjöfågelliv.

Så jobbar vi med nyheter