Närsholmen

Besöksmål 15 juli 2021 11:34

Närsholmen är en vacker halvö med säreget savannliknande landskap som hålls öppet av betande djur.

Här finns gott om sällsynta djur och växter att beskåda, liksom en vacker fyrplats.

För att skydda det känsliga fågellivet råder besöksförbud på delar av halvön mellan 15 mars och 15 juli, då omkring 45 fågelarter häckar här. Tofsvipa, strandskata, rödbena, större strandpipare, storspov, skärfläcka och silvertärna är några av de arter som syns på Närsholmen i häckningstid. Vår och höst rastar stora flockar av vitkindade gäss och olika arter vadare på halvöns långgrunda stränder.

Läs mer om Närsholmen: Naturnära på Närsholmen

Så jobbar vi med nyheter