Muskmyr

Besöksmål 15 juli 2021 14:03

Muskmyr är en agbeväxt myr i Sundre på Storsudret. Här finns fågeltorn och naturstig.

Myren ligger på alvarmark. På strandängarna växer bland annat ängsnycklar, flugblomster och kärrknipprot.

Så jobbar vi med nyheter