Muramaris

Besöksmål 13 juli 2021 08:44

Villa Muramaris är ett konstnärshem från förra seklets början som har varit en populärt besöksmål för både gotlänningar och besökare. Vid en våldsam brand i januari 2013 totalförstördes villan.

Johnny Roosval var Sveriges förste professor i konsthistoria och hans hustru Ellen född von Hallwyl var själv konstnär, målare, skulptris och musiker. Muramaris byggdes som en italiensk villa med öppen loggia och omgavs av en italiensk barockträdgård. I parken fanns också Ellens ateljéer och musikrum, flera växthus, tennisbana och golfbana.

Parkanläggningen och Ellen Roosvals skulpturer klarade sig oskadda vid branden liksom de kringliggande byggnaderna. Arbetet med att bygga upp villan har nu påbörjats.

SE WEBB-TV FRÅN RESTAURERINGSARBETET AV MURAMARIS

LÄS MER: PRINSESSAN OCH GRODAN STÅR ÅTERIGEN PÅ MURAMARIS

Så jobbar vi med nyheter