Marpes Naturreservat

Besöksmål 2 juli 2021 15:13

Marpes naturreservat på Fårö har i urminnes tider varit betesmark för lamm. Ön Marpesholm är häckningsplats för bland annat rödbena och ejder.

Ön har tillträdesförbud under perioden 15 mars-15 juli.

Inom området finns ett träsk med ag, ett vassliknande halvgräs som används för takläggning. Man tar sig fram på cykel eller till fots på småvägar och stigar i naturreservatet.

Så jobbar vi med nyheter