Mangsarve änge

Besöksmål 8 juli 2021 15:31

Mangsarve änge är ett av de gotländska ängen som hävdas på traditionellt vis än idag.

På våren fagas änget, gamla kvistar och löv räfsas ihop och eldas upp och på sensommaren är det slåttertid.

Mangsarve änge omfattar 7 hektar med typiska lövträdsbestånd som ek, alm, ask, björk och hassel och stora grässlätter. Här finns klockstapel och kors, Mangsarve är en populär plats för fester, dop och sammankomster av olika slag.

På våren blommar förstås blåsippor och "fagningsblåmme" (=vitsippa) och även ett stort bestånd av gulsippor. Det finns en mängd växter och blommor i änget, de flesta av dem finns listade vid ingången till änget.
 
Här finns även historiska spår, det finns en bostadsgrund i sydvästra hörnet som kan vara mer än 2000 år gammal. Mangsarve änge ligger i Ekeby socken och ägs av Bungemuseet. För skötseln av änget ansvarar Ekeby sockenförening.

LÄS MER OCH SE BILDER: VÄLKOMMEN UT I ETT GOTLÄNDSKT ÄNGE

Så jobbar vi med nyheter