Kyrkbinge vattensåg

Besöksmål 8 juli 2021 16:25

Kyrkbinge vattensåg ligger på en avsides skogsväg vid ett vattenflöde i Gothem. Såghuset är öppet så att besökare kan titta in för att se hur en vattensåg fungerade under förra seklet.

Sågen var igång under det gångna seklet.  När den första sågen byggdes här vet man inte, men enligt 1653-års revisionsbok för Gotland står det: ”miöhl och sågeqwarn i Kyrckemyråå". Vattensågar fanns redan på 1400-talet eller tidigare på Gotland. 

För flera hundra år sedan ägdes sågen av flera delägare som hade sina egna sågblad att såga med. Det nuvarande såghuset reparerades och byggdes om på 1920-talet.

Gothem hembygdsföreningen tog över skötseln av sågen på 1980-talet. Sågbänkar har skänkts av Gösta Wahlén från Lärbro. Fram till 1920-talet drevs sågen av vattenkraft, därefter med traktordrift, står det på informationsskylten invid såghuset.

Så jobbar vi med nyheter