Kauparveröset

Besöksmål 6 juli 2021 16:27

Kauparveröset är ett stort kalkstensröse som ursprungligen varit 23 meter i diameter och tre meter högt.

Det intressanta röset från bronsåldern har undersökts av arkeologer vid ett flertal tillfällen, på 1940 och 1960-talet bland annat.

Stenmassorna på Kauparveröset har då plockats ner för att visa den inre komplicerade byggnadskonstruktionen. Röset har byggts om och förändrats i flera omgångar. Den äldsta delen är det inre, kallmurade tornet, som varit tre meter högt.

Inne i tornet fanns en kallmurad kista med obrända människoben och en spiralnål i brons.

Mer information om röset: Extern länk till riksantikvarieämbetets hemsida.

Så jobbar vi med nyheter