Källunge kyrka

Besöksmål 9 juli 2021 14:06

Källunge kyrka liknar ingen annan gotländsk kyrka. Den väcker redan på avstånd uppmärksamhet genom sin siluett. Här hittar du dessutom bilder på spel och dobbel med dragna knivar!

På sydportalen finns den kanske tidigaste avbildningen av en nyckelharpa.  Ett litet långhus och tornet finns kvar från romansk tid. Österut reser sig ett gotiskt kor från 1300-talet som planerades att bli en större kyrka, men de storslagna byggplanerna avbröts, kanske på grund av inbördeskriget i slutet av 1200-talet.

På kapitälbandet på sydportalen hittar man scener ur medeltidsmänniskans liv, med humoristiska inslag: spel och dobbel med dragna knivar, dryckenskap, musikanter, en kvinna som tappar öl ur en tunna och bilder från kyrkobygget. Två spelmän spelar på den troligaste tidigaste avbildningen av en nyckelharpa.

I kyrkan finns rester från rysk-bysantinska målningar från 1100-talet Altarskåpet är ett nordtyskt arbete från 1500-talet som tidigare stått i Visby domkyrka men som såldes på 1600-talet.

Så jobbar vi med nyheter