Kallgatburg

Besöksmål 6 juli 2021 14:02

I naturreservatet Kallgatburg finns en 2,5 kilometer lång naturstig som leder besökarna genom källmyren med dess bäckar och rika flora.

Vattnet är grundvatten som sipprar fram i hällmarken. Här hittar man också Sveriges största idegransbestånd, och i början av juni kan man få se blommande guckusko. Ängsull och flugblomster är andra växter som kan ses i juni-juli. En tryckt handledning som guidar dig längs naturstigen finns att låna i en brevlåda vid parkeringsplatsen väster om reservatet.

Läs mer: Gå på naturstig genom källmyren

Så jobbar vi med nyheter