Hus fiskeläge i Rone

Besöksmål 15 juli 2021 13:47

Hus fiskeläge, norr om Ronehamn, är ett gammalt fiskeläge med fiskebodar i sten.

Här finns ett 20-tal fiskebodar, där flera är ålderdomliga med vackert staplade kalkstenar, med flistak.

Så jobbar vi med nyheter