Hundlausar

Besöksmål 15 juli 2021 15:39

Hundlausar heter ett område i Vamlingbo med tre karaktäristiska kvarnar.

 Området har kallats Hundlausar i urminnes tid. Namnet kommer av att där blåser så mycket att man inte kan släppe en "hund lausar", alltså släppa en hund lös.

Området har varit betesmark i lång tid men i takt med färre antal djur har tallskog växt upp i området. Kvarnarna var i bruk fram till 1950-talet och ägdes av gårdarna i Norrbyn söder om kvarnarna. Nu förvaltas kvarnarna av Gotlands hembygdsförbund som restaurerat dem.

I det populära TV 4-programmet Så mycket bättre användes bilder av kvarnarna vid Hundlausar som introduktion till programmet.

Så jobbar vi med nyheter