Helgumannens fiskeläge

Besöksmål 2 juli 2021 13:57

Helgumannens fiskeläge på Fårö har ofta fått visualisera bilden av Gotland i olika sammanhang.

Förr var strömmingsfiske en viktig del av försörjningen för många Fåröbor och fiskeläget användes flitigt. I dag finns femton bevarade bodar och det bedrivs fritidsfiske. 

Så jobbar vi med nyheter