Grötlingboudd

Besöksmål 14 juli 2021 16:08

Grötlingboudd och Grötlingbo holme har ett mycket rikt fågelliv.

Här häckar bland annat grågås, änder, vadare, storspov. För att du lättare ska kunna se fåglarna har Länsstyrelsen gjort en observationsplats en bit in i reservatet. En liten markerad stig leder dit, (det är skyltat från trätrappan som leder in i reservatet). Stigen får även användas när det är förbjudet att vistas i området.

Reservatet har tillträdesförbud mellan den 15/3 - 15/7 och mellan den 1/10 - 15/11.

Grötlingboholme omfattar dels den 50 hektar stora innerholmen, Grötlingboholm, dels den yttersta delen av Grötlingboudd och några små skär.

En liten parkeringsplats finns nära havet. Gå ner en liten stig mellan gårdarna så kommer du till reservatet.

Fakta: Länsstyrelsen på Gotland

Så jobbar vi med nyheter