Gotlands Lantbruksmuseum

Besöksmål 15 juli 2021 10:38

Gotlands Lantbruksmuseum ligger vid Spenarve gård i Havdhem. Museet visar en stor spännvidd av gamla lantbruks- och hushållsmaskiner som berättar om hårt arbete, mekanisering, uppfinningsrikedom och stolthet.

Med hjälp av föremålen vill museet lyfta fram det gotländska lantbrukets historia och betydelse. Under åren har frikostiga gotlänningar skänkt föremål till museet.

Förutom gamla maskiner visas även andra gamla föremål som hörde gårdslivet till. På gården finns även en skolsal med gamla planscher, kulramar och räknestickor, ett tvätteri, en snickarbod och ett skomakeri.

Ett par gånger om året anordnas temadagar vid Lantbruksmuseet. Ett av sommarens populära evenemang är uppvisningen av museets veterantraktorer, när traktorerna presenteras för publik och även kör på parad genom samhället.

Hemsida: http://www.spenarve.se

Så jobbar vi med nyheter