Gothemshammar

Besöksmål 8 juli 2021 16:21

Gothemshammar ligger söder om Åminne med ett vidsträckt kustområde som består av strandvallar.

Här kan man vandra relativt ostört även under högsäsongen och leta fossiler vid klapperstensstranden. Strax ovanför klintkanten ligger en fornborg på ett strategiskt läge med utsikt ut över det öppna havet.

Så jobbar vi med nyheter