Gårdsporten vid Riddare

Besöksmål 6 juli 2021 13:59

De är inte så vanliga, gårdsportarna från medeltiden. Vid Riddare i Hejnum finns en ståtlig gårdsport kvar från en gotländsk storbondegård.

Det finns sex medeltida gårdsportar av liknande slag kvar från medeltiden på Gotland och porten vid Riddare är den största. 

De medeltida storbondegårdarna hade gott om pengar som gjorde att man kunde bygga storslaget. Dessutom hade man gott om material i form av kalksten till byggnaderna som gjorde att man kunde bygga större än på andra håll.

Den monumentala formen av gårdsentré fanns företrädesevis på norra Gotland under medeltiden. De övriga finns vid Kopungs i Gothem, prästgårdarna i Garda och Gothem, och platsen för de medeltida prästgårdarna i Bro och Tingstäde.

Överst på porten finns ett praktfullt ringkors med en genombruten ring och kluvna korsarmsändar. Gunnar Svahnström skriver i Gotländskt arkiv 1956 att Riddareportens enkla naturalistiska blad kan hänföras till 1300-talet.

Källa: Gårdsportar från Gotlands medeltid av Gunnar Svahnström, 1956

Så jobbar vi med nyheter