Gålrum

Besöksmål 8 juli 2021 10:46

Vid Gålrum i Alskog finns över 100 gravar, de äldsta från ca 1500 f. Kr. Inom området finns också rester av sju skeppssättningar och en runsten.

Det största röset heter Digerrojr och anlades under äldre bronsålder.

Så jobbar vi med nyheter