Fjäle ödegård

Besöksmål 8 juli 2021 10:42

Vid Fjäle i Ala finns rester av bebyggelsen vid Fjälegården, en gård som var i bruk från omkring år 100 till 1300-talet, då den brändes ned och övergavs.

Här finns även en rekonstruktion av ett fähus och ett bostadshus, Fjälebysens hus.

Fjälebysen var en storbonde som sägs ha slagit ihjäl prästen då denne inte väntade med att starta sin predikan förrän Fjälebysen var på plats i kyrkan. Församlingsborna lär då ha blivit så arga att de i sin tur slog ihjäl Fjälebysen.

Förutom att besöka de rekonstruerade husen kan man här följa en markerad kulturstig förbi brunnar, husgrunder, fornåkrar och ett intilliggande gravfält, allt i vacker natur.

Så jobbar vi med nyheter