File hajdar

Besöksmål 5 juli 2021 15:46

File hajdar är ett populärt utflyktsmål för botaniskt intresserade. Här hittar man bland annat Nordens största förekomst av nipsippa.

Tillsammans med Hejnum hällar är File hajdar Gotlands största hällmarksområde. File hajdar är ett populärt utflyktsmål för botaniskt intresserade. Här hittar man bland annat Nordens största förekomst av nipsippa (blommar maj-april) och den sällsynta gotlandssolvändan (blommar soliga dagar i juni-juli).

Så jobbar vi med nyheter