Enholmen

Besöksmål 7 juli 2021 15:17

Den natursköna och ensliga ön Enholmen ligger i Gotlands enda arkipelag utanför Slite. Enholmen har fungerat som en försvarsansläggning med sitt strategiska läge under flera hundra år.

På ön ser man rester från sammanlagt tre anläggningar från olika tidsepoker och det är bara några år sedan ön blev helt demilitariserad. Som en femuddig stjärna sträcker sig Karlsvärds fästning över hela ön. Fästningen revs på 1700-talet och idag syns delar av vallarna. På 1800-talet byggdes ytterligare två försvarsverk som finns kvar på ön och som syns tydligt från det gotländska fastlandet.

Läs mer: Nu är kanonerna tillbaka på Enholmen

Läs mer: Karlsvärds fästning

Så jobbar vi med nyheter