Dalhem kyrka

Besöksmål 8 juli 2021 15:01

Ett besök i Dalhems kyrka ger en inblick både i 1200-talets kyrkoarkitektur och i synen på kyrkorenoveringar kring sekelskiftet 1900.

Kyrkan genomgick nämligen en omfattande renovering i början av 1900-talet då den bland annat fick de flesta av sina målningar. Men här finns också praktfulla glasmålningar från 1240-talet bevarade, liksom en gravsten från 1100-talet.

Så jobbar vi med nyheter