Buttle kyrka

Besöksmål 8 juli 2021 14:56

Buttle kyrkas äldsta delar är långhuset och korets västra del, uppförda under 1100-talets senare hälft.

Kyrkan består av ett avlångt rakslutet kor i öster med vidbyggd sakristia på norra sidan, ett något större långhus samt i väster ett torn av samma bredd som långhuset med kolonnettförsedda ljudgluggar och tornspira av trä.

Källa: Region Gotland

Så jobbar vi med nyheter