Bro Steinkällingar

Besöksmål 16 juli 2021 11:46

Mitt ute på en åker i Bro står två bildstenar som brukar kallas Bro stainkällingar (stenkärringar).

Enligt sägnen blev två kvinnor ovänner när de var på väg till kyrkan, varpå de straffades med att förvandlas till sten.

Så jobbar vi med nyheter